Bewust

Privacy Policy

Uw privacy is van groot belang voor Kenonz. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Websitebezoekers

Wat verzamelen wij? U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Kenonz te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres of andere gegevens verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het? Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen dan wel uw vragen te beantwoorden of om te kijken in hoeverre wij wat voor u kunnen betekenen omtrent een baan. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen of niet langer op de hoogte te willen worden gehouden van vacatures, wordt uw e-mailadres en/of andere gegevens uit ons bestand verwijderd. Indien in de toekomst binnen Kenonz een reorganisatie (op welke wijze dan ook) plaatsvindt, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten overdragen aan een andere organisatie. Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Google Analytics.  Kenonz maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kenonz te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres indien je akkoord gaat met de analytische cookies) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Kenonz bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen voor Kenonz en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De IP-adressen die hierbij verzameld worden zijn geanonimiseerd, tenzij je ons met het aanvinken van deze optie toestemming geeft om dit niet anoniem te doen (waardoor optimalisaties voor onze website nog sneller kunnen worden uitgevoerd kunnen worden!).

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

U kunt hier uw cookievoorkeuren voor deze website aanpassen:

[cookieconsent-button title=”Verander mijn cookie instellingen” classes=”button primary”]

Chatfunctie. Op onze website vindt u een chatfunctie. De gegevens die daar worden gebruikt zijn alleen ter communicatie binnen het bedrijf en zijn dus van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens zullen binnen 3 maanden verwijderd worden.

Inschrijven. Mocht u solliciteren of u inschrijven op de website. Dan behoudt Kenonz zich het recht om deze gegevens te verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Kenonz gebruikt deze gegevens alleen om u te helpen in verdere communicatie binnen Kenonz. Wel vragen wij toestemming om u gegevens minimaal één jaar te bewaren, anders zullen ze na vier weken worden verwijderd. Na een jaar zullen wij u gegevens automatisch verwijderen mocht u geen toestemming geven voor langere tijd. 

Gegevens die verwerkt worden bij inschrijving/sollicitatie (met uw toestemming):

Om u de juiste informatie te kunnen verstrekken verwerken wij de volgende gegevens bij een inschrijving: NAW-gegevens, mailadres, telefoonnummer, eventuele andere contactgegevens, geboortedatum, woonplaats, geslacht, curriculum vitae en beschikbaarheid. 

Gegevens die verwerkt worden bij werknemer (met uw toestemming):

Om de juiste informatie aan onze werknemers te verschaffen en/of zakelijke relaties, verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens, mailadres, telefoonnummer, eventuele andere contactgegevens, geboortedatum, woonplaats, geslacht, curriculum vitae, beschikbaarheid, bankrekeningnummer, getuigschriften, ID-bewijs, BSN, VOG. Daarnaast hebben werknemers toegang tot ons intranet, waar ook gegevens worden verwerkt. 

Gegevens die verwerkt worden bij een zakelijke relatie(met uw toestemming):

Om de juiste informatie aan onze zakelijke relaties te verschaffen, verwerken wij de volgende gegevens: NAW-gegevens (Bedrijf), mailadres, telefoonnummer, eventuele andere contactgegevens, factuuradressen. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens van kandidaten en/of sollicitanten ontvangt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om onze werkzaamheden op het gebied van werving/selectie uit te kunnen voeren;
  2. Om mensen actief aan te kunnen bieden bij onze relaties (dit wordt nooit zonder u toestemming gedaan); 
  3. Om u geschiktheid voor functies/opdrachten te beoordelen, beschikbaarheid vast te leggen en in contact te brengen met (mogelijke) opdrachtgevers;
  4. Door een werknemers-/werkgeversrelatie of een bemiddelingsrelatie aan te gaan met ons hebben administratie bij te houden als wettelijke plicht. Hiervoor verwerken wij gegevens;
  5. Om een overeenkomst aan te gaan met relaties en/of werknemers;
  6. Voor het uitvoeren van (interne en externe) controles, audits, accountantscontroles, managementinformatie en bedrijfsveiligheid te bevorderen.
  7. Toegang te kunnen verschaffen aan intranet. 

Inzagerecht. Bij Kenonz heeft u altijd het recht om u geregistreerde persoonsgegevens in te zien.  De meeste gegevens kunt u zelf aanpassen. Als u volledige inzage wenst in u personeelsdossier of welke gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen via de mail. 

Hyperlinks. Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Kenonz. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Kenonz, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt. Daarnaast kunnen uw gegevens met toestemming doorgegeven worden aan gemeentelijke marktplaatsen en relaties van ons voor een sollicitatie.

https://www.zendesk.com/

Bij inschrijving/sollicitatie maken we gebruik van de volgende website:

https://www.otys.nl/

Bent u werkzaam of een relatie bij Kenonz dan wordt er gebruik gemaakt van de volgende websites:

https://www.yoobi.nl

http://www.medprevent.nl/

https://www.exact.com/benl/

https://www.otys.nl/

Beveiliging. Kenonz doet er alles om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Hiervoor zijn technische, administratieve, organisatorische en fysieke maatregelen getroffen. Een voorbeeld is dat er alleen verantwoordelijken toegang hebben tot gegevens binnen het bedrijf. Voor zover en indien gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Kenonz met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen volgens onze standaarden. Voor meer informatie over de communicatie met Kenonz en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Wijzigingen. Kenonz behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Derden. Zoals eerder in de voorgaande punten genoemd delen wij uw IP-adres alleen met Google. Echter wanneer u gebruik maakt van onze chat zal deze informatie ook gedeeld worden met Zendesk. Daarnaast wanneer u solliciteert of u inschrijft op onze website gaat u er mee akkoord dat u gegevens worden gedeeld met Otys. Echter verkopen wij deze gegevens absoluut niet aan derden en gebruiken wij deze bedrijven alleen bij de uitvoering van onze dienstverlening. 

Vragen en updates. Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Vermoedt u een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via ons mailadres info@kenonz.nl of telefoonnummer 0513-845858

crosschevron-down
Chat openen
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋 Kunnen we je helpen?