Gedragswetenschapper

24 - 32 uur, 32 - 36 uur WO

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

 • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
 • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
 • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
 • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
 • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

Voor een gemeentelijke opdrachtgever in de provincie Friesland zijn wij op zoek naar een Gedragswetenschapper. 

Wat je hier gaat doen op het gebied van ondersteuning en advies:

 • Leveren van een bijdrage uit het eigen expertisegebied aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak en/of coachen van jeugd- en gezinsprofessionals met betrekking tot het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.
 • Geven van werkbegeleiding ten aanzien van het professioneel handelen aan de jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers vanuit het eigen expertisegebied.
 • Het geven van individuele coaching en begeleiding afhankelijk van taakvolwassenheid van de werker.
 • Fungeren als vraagbaak op inhoudelijk gebied voor de teamleiders en medewerkers binnen en buiten de organisatie en behandelt vakinhoudelijk complexe zaken.
 • Beoordelen van de noodzaak tot het inzetten van (specialistische) jeugdhulp.
 • Adviseren van jeugd- en gezinsprofessionals en hen begeleiden vanuit de eigen inhoudelijke expertise.
 • Voorzitten van casuïstiekoverleggen Jeugd
 • Inhoudelijke ondersteuning van de jeugd- en gezinsprofessional bij tuchtrechtzaken (SKJ).

Wat je gaat doen op het vlak van beleid- en methodiekontwikkeling:

 • Signaleren en analyseren van relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen expertisegebied.
 • Vertalen van deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid en methodieken (bijvoorbeeld KIES, Signs of Safety en de Richtlijnen Jeugdhulp).
 • Signaleren van knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen expertisegebied en methodieken binnen de organisatie en richting de gemeente en onderneemt hierop passend actie.
 • Directie en staf van gevraagd en ongevraagd advies voorzien rondom kwaliteit, doorontwikkeling en inhoud.
 • Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners en zorgaanbieders.
 • Adviseren over kwaliteit, scholing en interventies op gebied van registratie SKJ.
 • Richting geven aan inhoudelijke visie.

Wat je doet op het vlak van deskundigheidsbevordering:

 • Verzorgen van trainingen rond relevante thema’s (keten samenwerking jeugd, netwerk jeugd, systeemgericht werken, veiligheidszaken, oplossingsgericht werken, gezinsproblematiek en kindfactoren).

Wat vragen wij van jou?

 • Je bent een WO-gediplomeerd gedragswetenschapper.
 • Je beschikt over een registratie in een kwaliteitsregister (SKJ, BIG of NVO/NIP) .
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen het vakgebied (jeugd).
 • Je bent in staat om coachende en adviserende gesprekken (vanuit eigen kracht, oplossingsgericht en systemisch werken) te voeren met jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers.
 • Kennis van de Jeugdwet (specialisme jeugd) en kennis van sociaal domein
 • Je hebt brede kennis op het gebied van psychopathologie, diagnostiek en gezinsproblematiek.
 • Je hebt ervaring met signaleren van kindermishandeling en herkennen van en handelen bij onveiligheid.
 • Kennis van de sociale kaart of je kunt je dit snel eigen maken.
 • Kunnen excelleren binnen de dynamiek van het wijkteam en de voortdurende ontwikkelingen.
 • Kan schakelen tussen strategisch en uitvoerend niveau.
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit en minimaal 28 uur beschikbaar
 • Gedragswetenschapper neemt niet over, maar ondersteunt en coacht.
 • In staat tot kennisdeling/overdracht aan andere teamleden en kunnen leren van andere teamleden.
 • Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het gemeentelijk jeugdbeleid.

Geplaatst op: 21-05-2019 Vacature: Gedragswetenschapper