Functieomschrijving

De gedragswetenschapper biedt ondersteuning aan alle disciplines 0-100 jaar binnen het team (jeugd, wmo, (school-)maatschappelijk werk). De nadruk ligt op jeugdhulpverlening. Samen met de coördinator van het team is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor het verdelen van taken en de afstemming en samenwerking binnen het team.

Wat ga je doen:

 • Je levert bijdrage aan deskundigheidsbevordering, methodiek- en beleidsontwikkeling;
 • Je biedt 1-op-1 casusbesprekingen, denkt hierin mee vanuit theorie, wetenschappelijke inzichten en parate kennis;
 • Je denkt overstijgend mee en stimuleert om de casus vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Hij/zij heeft hierbij een positief/ kritische blik;
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en coacht de jeugdhulpverleners/wijkteamleden;
 • Je geeft richting aan en bewaakt het hulpverleningsproces, behoudt helicopterview(regievoering);
 • Je sluit waar nodig (in incidentele gevallen) aan bij gesprekken met inwoners;
 • Je ondersteunt de jeugdhulpverleners/ wijkteamleden bij opschalen richting Raad voor de Kinderbescherming;
 • Je ondersteunt bij het beoordelen van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp en maatschappelijk vraagstukken (0-100).

 

Wat vragen wij van jou?

Wij vragen van jou:

 • Een afgeronde academische opleiding psychologie of orthopedagogiek, bij voorkeur met aantekening diagnostiek en minimaal 4 jaar relevante ervaring;
 • Kennis van de sociale kaart in West-Friesland;
 • Kennis van de jeugdwet en het sociaal domein;
 • Sterke inhoudelijke kennis op het gebied van hechting, trauma, complexe gezinssystemen, echtscheidingsproblematiek, gedragsproblemen & stoornissen en veiligheidsvraagstukken;
 • Inhoudelijke kennis over de scheidslijn tussen het vrijwillig en het gedwongen kader. Kennis van opschalingsroutes;
 • In het bezit van een SKJ-registratie en VOG of BIG;
 • Beschikbaar voor 20-24 uur per week;
 • In bezit van rijbewijs en auto;
 • Kennis in het werken met een brede doelgroep (0-100).

   

 

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.