Veelgestelde vragen

Antwoord op al je vragen!

Inhoud:

*klik op de woorden om te scrollen.

 

 

1. Uren- en kilometerregistratie

 • Waar moet ik mijn uren en/ of kilometers registreren?
  Via onze website www.kenonz.nl onder ‘Kandidaten’ kun je inloggen, middels de inloggegevens die zijn toegevoegd bij je overeenkomst van Kenonz B.V.
 • Hoe vaak moet ik de uren en kilometers registreren?
  Uren- en kilometerdeclaratie dient plaats te vinden ieder einde van de maand / begin van de daaropvolgende maand.
 • Ik heb geen inloggegevens ontvangen, hoe kan ik deze opvragen?
  De inloggegevens kun je opvragen door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0513-845858 of via administratie@kenonz.nl.

 

2. Gewerkte uren

 • Hoe kan het dat op mijn salarisstrook bij ‘uren gewerkt’ een ander aantal uur staat dan wat ik daadwerkelijk gewerkt heb?
  Als je een (on)bepaalde tijd contract hebt, dan berekent het systeem een gemiddeld aantal uur per maand. Dit hoeft dus niet overeen te komen met je daadwerkelijk gewerkte uren. Je krijgt gewoon een vast bedrag per maand.

 

3. Ziekte-uren

 • Hoeveel wachtdagen worden er berekend en geldt dit voor iedere keer dat ik ziek ben?
  Per ziekteperiode per 4 weken geldt 1 wachtdag (totaal 8 uur). Ben je binnen die 4 weken voor een tweede keer ziek dan wordt er niet opnieuw een wachtdag ingehouden.

 

4. Overuren

Projectovereenkomst:

 • Ik heb een projectovereenkomst, kan ik ook overuren schrijven?
  Nee, dit is niet mogelijk, je ontvangt salaris op basis van je daadwerkelijk gewerkte uren.

Bepaalde tijd contract of vast contract:

 • Ik heb een contract voor (on)bepaalde tijd, kan ik overuren schrijven?
  Ja, dat is mogelijk, je kunt de overuren invullen in de kolom ‘overuren’.
 • Bouw ik verlofuren op over mijn overuren?
  Over over-uren bouw je in principe geen verlof op. Tenzij het over-uren zijn die vallen binnen de 40 uur per week, meer-uren. Over meer-uren bouw je wel verlof op en ook vakantiegeld. Concreet: iemand die al standaard 40 uur per week werkt en over-uren maakt bouwt over deze over-uren geen vakantie en geen vakantiegeld op. Iemand die 25 uur per week werkt en extra uren gaat maken en deze uren worden geboekt als meer-uren, bouwt over deze meer-uren vakantiegeld en dagen op.
 • Hoe worden overuren bepaald?
  Afhankelijk van je vaste dagen per project, bepaal je wat je overuren zijn. In eerste instantie werk je je reguliere uren, alles wat je daarnaast extra werkt kan je invullen als overuren.
 • Worden overuren uitbetaald of kan ik ze als verlof opnemen?
  Ze worden standaard uitbetaald, deze worden tegen het op dat moment geldende tarief uitbetaald en niet extra belast. Ze kunnen in overleg met je contactpersoon van Kenonz B.V. worden toegevoegd aan het verlofsaldo.


5. Verlofuren 

 • Ik heb een (on)bepaalde tijd contract voor 36 uur, maar maak tijdelijk voor een project 40 uur. Nu wil ik een week verlof opnemen, hoeveel uur verlof moet ik opnemen?
  Je neemt verlof op, op basis van je contracturen, dus in dit geval is dat 36 uur.
 • Waar staat aangegeven hoeveel verlof ik in totaal heeft opgebouwd?
  Dit kun je vinden op je salarisstrook naast Saldo vak. Uren. Bij tm periode zie je het totale verlofsaldo.
 • Hoe wordt het opgebouwde verlof berekend?
  Als je de gewerkte uren + eventuele ziekte-uren / overuren (zie hierboven) /opgenomen verlofuren bij elkaar optelt en vermenigvuldigt met 0,0923 dan zijn dat je opgebouwde verlofuren per maand.Voorbeeld: 112 uren gewerkt + 26 uren ziek = 138 x 0,0923 = 12,74. 
 • Waarom varieert het opgebouwde verlof per maand?
  De ene maand heeft meer werkdagen dan de andere maand. Een loonsysteem werkt met werkbare dagen per maand. Dit zijn de maandagen t/m de vrijdagen in een bepaalde maand.

 

6. Feestdagen

 • Mijn opdrachtgever is dicht op bijvoorbeeld Goede Vrijdag, hoe moet ik deze uren schrijven?
  Deze uren dien je te schrijven als verlof, dit is namelijk niet een officiële vrije dag.

Wettelijke feestdagen 2018 – officiële vrije dagen

Nieuwjaarsdag, maandag 1 januari 2018
1e Paasdag, zondag 1 april 2018
2e Paasdag, maandag, maandag 2 april 2018
Koningsdag, vrijdag 27 april 2018
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018
1e Pinksterdag, zondag 20 mei 2018
2e Pinsterdag, maandag 21 mei 2018
1e Kerstdag, dinsdag 25 december 2018
2e Kerstdag, woensdag 26 december 2018

 

7. Kilometervergoeding

 • Hoe worden de kilometers berekend?
  Indien reiskostenvergoeding van toepassing is, vergoedt Kenonz B.V. de kosten van woon/werk verkeer op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. Deze is momenteel € 0,19 per kilometer. De belastingdienst ziet deze € 0,19 als een all- in prijs. Dat betekent dat ook parkeerkosten bij deze € 0,19 per kilometer inzitten en  niet apart, onbelast,  mogen worden vergoed. Deze  Norm voor berekening van het aantal kilometers is de kortste route. Deze wordt opgemaakt via de ANWB Routeplanner.

 

8. Salaris

 • Wanneer ontvang ik mijn salaris?
  Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen nadat je je uren hebt aangeboden je salaris uit te betalen.
 • Ik heb mijn uren aangeboden ter goedkeuring, maar mijn leidinggevende is een paar dagen afwezig, krijg ik nu wel op tijd mijn salaris?
  Wij gaan over tot betaling op het moment dat je je uren hebt aangeboden. Mocht er naderhand een correctie plaatsvinden, dan wordt dit de maand daarop gecorrigeerd.

 

9. Ziek- en betermelding

 • Ik ben ziek, bij wie en wanneer moet ik met ziekmelden?
  Mocht je onverhoopt niet meer in staat zijn je werkzaamheden te verrichten dan dien je dit eerst telefonisch te melden bij je opdrachtgever, voordat je normaal je werkdag begint. Daarna neem je contact op met Kenonz B.V. via telefoonnummer 0513-845858. Ook als je weer beter bent dien je dat op dit nummer door te geven.

 

10. Eindafrekening

 • Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?
  De eindafrekening en uitbetaling vindt uiterlijk 1 maand plaats na uitdiensttreding. Je vindt ongeveer 3 werkdagen na uitbetaling je eindafrekening terug op www.werknemerloket.nl

11. Jaaropgave

 • Wanneer kan ik mijn jaaropgave verwachten?
  Vanaf de maand februari is de jaaropgave te vinden op de site www.werknemerloket.nl
 • Wordt de jaaropgave per post verstuurd of digitaal?
  Deze komt op de site www.werknemerloket.nl te staan.
 • Waar kan ik de jaaropgave vinden?
  Op de site www.werknemerloket.nl. Je kunt hierop inloggen middels toegestuurde inloggegevens.
 • Ik ben al enige tijd uit dienst en heb mijn jaaropgave nodig, waar kan ik die opvragen?
  Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0513-845858 of via de mail administratie@kenonz.nl. Wij kunnen de jaaropgave naar je opsturen.

 

12. Vragen over je salarisstrook

 • Waar kan ik mijn salarisstrook vinden?
  Ongeveer 3 werkdagen na salarisbetaling staat je salarisstrook beschikbaar op www.werknemerloket.nl.
 • Wat zijn SV-dagen?
  Dit zijn de werkbare dagen per maand. Standaard wordt uitgegaan van de maandag t/m vrijdag in een week. Elke dag waarover je loon geniet is een SV dag. Dus ook een vakantie- of en ziektedag is een SV-dag. Een dag waarover je geen loon geniet is geen SV-dag. Een wachtdag is geen SV-dag.

 

Klik hier voor een uitleg over de salarisstrook.

 

13. Betaalmomenten 2018

Maand 1e betaalmoment 2e betaalmoment
April Donderdag 26 april 2018 Donderdag 3 mei 2018
Mei Dinsdag 29 mei 2018 Woensdag 6 juni 2018
Juni Donderdag 28 juni 2018 Woensdag 4 juli 2018
Juli Donderdag 26 juli 2018 Donderdag 2 augustus 2018
Augustus Dinsdag 28 augustus 2018 Dinsdag 4 september 2018
September Donderdag 27 september 2018 Donderdag 4 oktober 2018
Oktober Maandag 29 oktober 2018 Maandag 5 oktober 2018
November Dinsdag 27 november 2018 Woensdag 5 december 2018
December Donderdag 20 december 2018 Donderdag 3 januari 2019
 • Uiteraard worden er na de 2e loonrun nog nabetalingen en correcties gedaan, wanneer het onverhoopt niet lukt de uren tijdig aan te bieden.
 • Probeer zoveel mogelijk je uren aan te bieden op de laatste werkdag van de maand, zodat je precies weet welke uren / onkosten je hebt gemaakt.