Provincie Friesland

Functieomschrijving

 • Je maakt risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertaal je deze naar een bedrijfsspecifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie;
 • Je houdt administratief toezicht op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets);
 • Het voorbereiden en ter plaatse uitvoeren van controles op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen);
 • Het rapporteren van bevindingen, melden van overtredingen, optreden, ambtelijke vooraankondigingen maken en het opstellen van een bezoekverslag/brief;
 • Je handhaaft bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
 • Je behandelt ongewone voorvallen klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven 24 uur per dag binnen een piket structuur;
 • Je signaleert tijdig welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en je beoordeelt hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang.

Wat vragen wij van jou?

 • Een afgeronde relevante HBO opleiding, aangevuld met een specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving en administratief toezicht en auditvaardigheden;
 • Tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
 • Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen/Frysk peil.
 • Kennis van omgevingsrecht, Awb, Wm, EV / Bevi / Revi / PGS richtlijnen, administratief toezicht, NER / lucht / afval / energie / afvalwater, geluid / IL, Bodem / NRB.

Werken bij Kenonz

Ontdek alles over het werken bij KENONZ.