Toezichthouder milieu

-

Kenonz vindt het belangrijk om te weten wie je bent, wat je ambieert en waar je gelukkig van wordt. Wat zorgt ervoor dat je op je plek zit en dat je na een werkdag weer vol energie thuis komt. Daar komen we alleen achter als we met je in gesprek gaan en luisteren naar wat je te vertellen hebt.

  • Je hebt een vast aanspreekpunt binnen Kenonz;
  • Regelmatig vakinhoudelijke trainingen en opleidingen;
  • We organiseren meerdere keren per jaar (sportieve) activiteiten met je collega’s van Kenonz;
  • We hebben een online platform van waaruit je met je collega’s in hetzelfde vakgebied kunt discussiëren over vakinhoudelijke zaken;
  • We voeren tussentijdse evaluaties om te zorgen dat je het beste uit jezelf blijft halen.

Wat ga je doen?

De                   activiteiten behorende bij de functie zijn:

  • Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifiek toezicht plan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie;
  • Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets);
  • Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen);
  • Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief;
  • Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie;

       Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie,                      toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen

Wat vragen wij van jou?

– Afgeronde HBO-opleiding (Milieukunde);

– Meerdere jaren gemeentelijke ervaring als vergunningverlener bodem;

– Up to date kennis van wet Milieubeheer / wet Bodembescherming en aanverwante wet- en regelgeving.

 


Geplaatst op: 23-05-2017 Vacature: Toezichthouder milieu