Traineeships

De problematiek waar de gemeente mee te maken heeft, is complexer dan ooit. Covid-19 en de daarmee samenhangende economische crisis, indringende veranderingen wat betreft klimaat en milieu, intrede van de omgevingswet, financiële wildgroei in het sociaal domein, de digitale transitie en de...

De problematiek waar de gemeente mee te maken heeft, is complexer dan ooit. Covid-19 en de daarmee samenhangende economische crisis, indringende veranderingen wat betreft klimaat en milieu, intrede van de omgevingswet, financiële wildgroei in het sociaal domein, de digitale transitie en de zelfredzamer wordende burger; we staan aan de vooravond van grote maatschappelijke veranderingen die onomkeerbaar zullen zijn. Dit vraagt om een nieuw type ambtenaar. De ambtenaar van de toekomst.

Lees meer Lees minder

Alle vacatures: Traineeships

Trainee Vergunningverlener Wabo (Bouw)

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO

Trainee Vergunningverlener Milieu

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO

Trainee medewerker Ruimtelijke Ordening

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO

Trainee Inkomensconsulent

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO

Trainee Financieel Adviseur

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO

Trainee WMO Consulent

32 - 36 uur, 36 - 40 uur HBO, WO